نرخنامه ترجمه رسمی

به تفكيك نوع اسناد
# نوع سند انگليسي غير انگليسي
1 ريز نمرات دبيرستان ، پيشدانشگاهي (هرترم) 150/000 180/000
2 ريزنمرات دانشگاه (هرترم) 180/000 220/000
3 كارت شناسايي 200/000 250/000
4 كارت معافيت
5 كارت ملي
6 شناسنامه 250/000 320/000
7 ابلاغيه، اخطار قضايي 300/000 360/000
8 برگه مرخصي
9 توصيه نامه تحصيلي(بعد از تحصيلات سوم راهنمايي)
10 جواز اشتغال به كار
11 حكم بازنشستگي(كوچك)
12 دفترچه بيمه
13 ديپلم پايان تحصيلات متوسطه يا پيشدانشگاهي
14 ريزنمرات دبستان ، راهنمايي(هرسال)
15 سند تلفن همراه
16 فيش مستمري(كوچك)
17 كارت بازرگاني هوشمند
18 كارت عضويت نظام مهندسي
19 كارت نظام پزشكي
20 كارت واكسيناسيون تا سه نوع واكسن
21 كارت پايان خدمت
22 گزارش ورود و خروج از كشور
23 گواهي اشتغال به تحصيل
15 سند تلفن همراه
24 گواهي تجرد، تولد، فوت
25 گواهينامه رانندگي
26 گواهي ريز نمرات دانشگاهي
27 گواهي عدم خسارت خودرو(نيم برگ)
28 گواهي عدم سوءپيشينه
29 گذرنامه (بدون رواديد) 350/000 450/000
30 روزنامه رسمي تغييرات و تصميمات (كوچك) 400/000 500/000
31 اساسنامه ثبت شركتها فرمي(هر صفحه) 450/000 550/000
32 اوراق مشاركت و اوراق قرضه
33 انواع قبض (ماليات، پرداخت بيمه، آب، برق و 000
34 برگ تشحيص ماليات ، ماليات قطعي (هرصفحه)
35 برگ آزمايش پزشكي(كوچك)
36 برگ جلب ، احضاريه
37 برگ سابقه بيمه تامين اجتماعي(هر صفحه)
38 پروانه دائم پزشكي
39 پروانه مطب ، پروانه مسئوليت فني
40 پروانه نشر و انتشارات
41 پروانه وكالت
42 پرينتهاي بانكي كوچك (تا 10 سطر)
43 تقدير نامه و لوح سپاس ، حكم قهرماني (كوچك)
44 ثبت علائم تجاري ، ثبت اختراع
45 جواز دفن
46 جواز كسب
47 ريز مكالمات تلفن (هر صفحه)
48 سر فصل دروس (هر صفحه)
49 سند وسائط نقليه سبك
50 فيش حقوقي (كوچك)
51 فيش مستمري (بزرگ)
52 كارت مباشرت
53 كارنامه توصيفي ابتدائي (هر صفحه)
54 كارت واكسيناسيون بيش از سه نوع واكسن
55 گواهي اشتغال به كار بدون شرح وظايف
56 گواهي بانكي يا سپرده بانكي
57 گواهي پايان تحصيلات كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا
58 گواهي فني و حرفهاي (يك رو)
59 گواهي عدم خسارت خودرو (تمام برگ)
60 گواهيها (ساير موارد)
61 ليست بيمه كاركنان كوچك (تا ده نفر)
62 حكم افزايش حقوق، حكم بازنشستگي 500/000 620/000
63 آگهي تأسيس (ثبت شركتها، روزنامه رسمي) 600/000 720/000
64 اجاره نامه، بنچاق و صلحنامه محضري (هر صفحه)
65 اساسنامه، ثبت شركت غير فرمي (هر صفحه)
66 بيمه شخص ثالث، قرارداد بيمه (هر صفحه)
67 ترازنامه شركتها، اظهار نامه مالياتي (هر صفحه)
68 تقديرنامه، لوح سپاس و حكم قهرماني ( بزرگ)
69 پروانه پايان كار ساختمان (هر صفحه)
70 پروانه دفترچهاي يا شناسنامه ساختمان (هر صفحه)
71 پروانه مهندسي (هر صفحه)
72 رينتهاي بانكي بزرگ (بيش از 10 سطر)
73 حكم اعضاي هيئت علمي، حكم كارگزيني
74 دفترچه بازرگاني
75 روزنامه رسمي تغييرات و تصميمات (بزرگ)
76 فيش حقوقي (بزرگ)
77 قرارداد استخدامي (هر صفحه)
78 كارت شناسايي كارگاه (هر صفحه)
79 گواهي پزشكي ، گزارش پزشكي ، گزارش پزشكي قانوني (هر صفحه)
80 گواهي حصر وراثت
81 ليست بيمه كاركنان بزرگ (هر صفحه)
82 مبايعهنامه و اجارهنامه با كد رهگيري (هر صفحه)
83 موافقت اصولي
84 دفترچه وكالت 650/000 820/000
85 اوراق محضري (تعهدنامه، رضايتنامه، استشهادنامه، اقرار نامه) (هر صفحه) 750/000 900/000
86 بارنامه (هر صفحه)
87 برگ آزمايش پزشكي (بزرگ)
88 برگ سبز گمركي (هر صفحه)
89 برگ نظريه كارشناسي ملك
90 پروانه بهرهبرداري (پشت و رو)
91 جواز تأسيس
92 سند ازدواج يا رونوشت آن
93 سند وسائط نقليه سنگين
94 سند مالكيت (دفترچهاي)
95 قيمنامه (هر صفحه)
96 گواهي اشتغال به كار با شرح وظايف
97 ماليات بر ارث (هر صفحه)
98 وكالتنامه (نيم برگ)
99 اظهارنامه ، تقاضاي ثبت شركت ، شركتنامه (پشت و رو) 1/050/000 1/260/000
100 اوراق قضايي (دادنامه، راي دادگاه، پرونده حقوقي) (هر صفحه)
101 سند طلاق يا رونوشت آن
102 سند مالكيت (تك برگي)
103 قرارداد (هر صفحه)
104 وكالتنامه بزرگ (هر صفحه)

با ما در ارتباط باشید

© 2018. تمامی حقوق این وب سایت برای دارالترجمه رسمی کوروش محفوظ است